Om Flyvestation Værløse

Der kan hos den almindelige borger være opstået nogen forvirring omkring begrebet Flyvestation Værløse. Man har hørt og læst så meget om at flyvestationen skulle nedlægges.

Tidligere var der formentlig ingen, der var i tvivl om at Flyvestation Værløse var navnet på den travle militære flyveplads, som ligger i og på de naturskønne områder ved Søndersø, mellem Værløse og Ballerup/Måløv.

Hvad færre måske ved er, at Flyvestation Værløse også var navnet på den kommandantskabsmyndighed, som stod for driften af denne store arbejdsplads.
Flyvestationen var endvidere vicevært for de øvrige militære enheder og myndigheder, som havde til huse på området.

Ved en ceremoni d. 29. marts 2004, skete der imidlertid en del ændringer.

  • Kommandantskabsmyndigheden Flyvestation Værløse blev nedlagt.

  • Kommandantskabsmyndigheden blev overdraget til Chefen for Flyvevåbnets Specialskole.

  • Eskadrille Værløse blev oprettet som en enhed under Flyvevåbnets Specialskole.

Eskadrille Værløse har nu ansvaret for drift og vedligeholdelse af flyvepladsen samt for de tilbageværende enheder og myndigheder.

Navnet Flyvestation Værløse dækker derfor i dag alene over området bag hegnet, hvor flyvepladsen er beliggende.