Klubber & foreninger  med relation til Eskadrille Værløse