Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

 

Flyvevåbnets Soldaterforening blev oprettet i 1940
og er foreningen for nuværende og tidligere tjenstgørende i

  • Flyvevåbnet

  • Flyverhjemmeværnet

  • Tjenestestedskorpsets ” blå enheder”

Foreningens medlemsblad PROPEL
Som medlem af foreningen modtager du 6 x årligt bladet Propel
som indstik i bladet Flyvevåbnet, til Flyvevåbnets medarbejdere

Foreningens aktivitetskalender [klik her

Flyverstuen ” Granly”
Bygn. 138 FSNVÆR

dscn0035.jpg (81062 byte) dscn0029.jpg (44197 byte) dscn0033.jpg (44204 byte) dscn0034.jpg (46005 byte)
Flyvevåbnets Soldaterforening på Flyvestation Værløse holder til i Flyverstuen ”Granly” bygn. 138.
Granly er et  af flyvestationens ældste huse, det har tidligere været anvendt som kommandantbolig, nødbolig for konstabler,
Rengøringskontor og jagtstue. I 1994 flyttede så Flyvevåbnets soldaterforening FSF ind i den dengang noget medtagede bygning, men ved fælles hjælp er det blevet rammen om soldaterforeningens virke på flyvestationen.
Vi mødes mindst 1 gang om måneden til arrangementer af forskellig art og ikke mindst hyggeligt samvær med tidligere soldaterkammerater. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening

Også din forening

Kontaktperson  Kurt B. Sørensen Kontorvej 59, 2860 Søborg telefon 3969 3619
Venligst efter kl. 17.00
E-mail kurtbs@webspeed.dk
www.propel.dk