Den fremtidige Flyvestation Værløse

På baggrund af forsvarsforliget blev Flyvestation Værløse nedlagt som operativ flyvestation, og som myndighed pr. 2004-04-01.

Samme dato blev Eskadrille Værløse oprettet, som en enhed under Flyvevåbnets Specialskole.

Eskadrille Værløse har til opgave at drive Flyvestation Værløse samt at være vicevært for følgende enheder:

Beredskab med en redningshelikopter fra Eskadrille 722

Flyvermaterielkommandoen

Hovedværksted Værløse

Der vil i fremtiden kun være minimal flyvning fra Flyvestation Værløse, da det alene er redningshelikopteren samt fly, der skal til reparation på Hovedværksted Værløse, der vil lande her.